POW [MUA +20,0%] - Nhu cầu tiêu thụ điện tăng mạnh trên toàn quốc sẽ thúc đẩy lợi nhuận phục hồi - Cập nhật
  • 2024-05-31T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Chúng tôi tăng 4,8% giá mục tiêu đối với Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) lên 13.200 đồng/cổ phiếu và nâng khuyến nghị từ KHẢ QUAN lên MUA. 
  • Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi do chúng tôi tăng 1% dự báo LNST giai đoạn 2024-2028 (lần lượt thay đổi +17%/+3%/+6%/-5%/-5% đối với dự báo các năm 2024/25/26/27/28) và tác động tích cực của việc chúng tôi cập nhật giá mục tiêu từ cuối năm 2024 sang giữa năm 2025. Những thay đổi này dựa trên KQKD vững chắc của POW trong quý 1 (được thúc đẩy bởi nhà máy nhiệt điện than Vũng Áng ở miền Bắc), mức lỗ dự phóng năm 2024 thấp hơn từ NT2, và dự báo giá trên thị trường phát điện cạnh tranh (CGM) cao hơn trong giai đoạn dự báo do dự báo nhu cầu điện toàn quốc cao hơn (tham khảo Báo cáo Ngành Nhiệt điện ngày 16/05 của chúng tôi). 
  • Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2024 của POW sẽ tăng 36,5% YoY, được thúc đẩy bởi việc lợi nhuận của nhà máy điện Vũng Áng tăng gấp 3 lần (dựa trên giả định của chúng tôi về việc nhà máy này hoạt động với tối đa công suất, giá CGM cao tại miền Bắc và 300 tỷ đồng bồi thường bảo hiểm), và lợi nhuận của nhà máy điện Cà Mau tăng hơn 3 lần nhờ sản lượng tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Powered by Froala Editor