Báo cáo Ngành Nhiệt điện - Lượng tiêu thụ điện năng tăng mạnh sẽ thúc đẩy giá trên thị trường phát điện cạnh tranh (CGM)
  • 2024-05-31T00:00:00
  • Báo cáo ngành

Trong năm 2024, tăng trưởng tiêu thụ điện dự kiến sẽ đạt mức cao nhất kể từ năm 2018, do đó, chúng tôi tăng dự báo tiêu thụ điện năng năm 2024/25 của chúng tôi. Trong 4 tháng đầu năm 2024, nhu cầu điện tăng mạnh 12,4% YoY (gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng trong năm 2023), chủ yếu đến từ mảng Hộ gia đình (+18,5% YoY) và Thương mại (+19% YoY) trong khi lượng tiêu thụ từ mảng Công nghiệp & Xây dựng tăng 11% YoY. Ngoài ra, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)/Bộ Công Thương (BCT) đã điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng tiêu thụ điện năm 2024 từ 9% theo ước tính trước đây lên 9,6% YoY và kỳ vọng nhu cầu điện có khả năng sẽ đạt đỉnh ở mức +13% YoY trong giai đoạn tháng 5-tháng 7. Vào ngày 19/04/2024, BCT ban hành Quyết định 924 điều chỉnh tăng kế hoạch sản xuất điện năm 2024 thêm 1,4% lên 310,6 tỷ kWh so với kế hoạch trước đây vào tháng 12/2023. Dựa trên những diễn biến mới này, chúng tôi nâng dự báo tăng trưởng tiêu thụ điện năm 2024 của chúng tôi từ 7,7% YoY lên 9,1% YoY. Đối với năm 2025, chúng tôi dự báo sự phục hồi mạnh của ngành sản xuất sẽ thúc đẩy lượng tiêu thụ điện đạt mức 9,5% YoY (so với dự báo trước đây của chúng tôi là 8,7% YoY).

Powered by Froala Editor