HSG [KÉM KHẢ QUAN -15,7%] - Lợi nhuận tăng trưởng mạnh, biên lợi nhuận phục hồi từ mức cơ sở thấp, tuy nhiên định giá đã vượt xa yếu tố phân tích cơ bản - Cập nhật
  • 2024-05-27T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi duy trì khuyến nghị KÉM KHẢ QUAN cho CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) dù đã tăng giá mục tiêu thêm 37% do giá cổ phiếu của công ty đã tăng 42% trong 14 tháng qua.

- Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi là do (1) cập nhật mô hình định giá đến giữa năm 2025, (2) thay đổi phương pháp định giá của chúng tôi thành chiết khấu dòng tiền (CKDT) đa giai đoạn 10 năm từ mức kết hợp trước đó là 70% CKDT 5 năm và 30% P/E mục tiêu, bù đắp cho (1) mức giảm 43% trong dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS năm tài chính 2024, (2) mức giảm 24% trong dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS năm tài chính 2025-28 và (3) WACC tăng nhẹ 10 điểm cơ bản.

- Chúng tôi kỳ vọng LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 sẽ tăng 30 lần so với mức cơ sở thấp của năm 2023, nhờ tăng trưởng doanh thu dự kiến là 21% và biên lợi nhuận gộp tăng 255 điểm cơ bản nhờ chênh lệch giá, bù đắp cho chi phí bán hàng/doanh thu tăng 20 điểm cơ bản. Tuy nhiên, chúng tôi giảm 43% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 do kết quả năm tài chính 2023/nửa đầu năm tài chính 2024 thấp hơn dự kiến và chỉ hoàn thành 2%/27% dự báo năm 2023/năm 2024 cũ của chúng tôi.

Vui lòng tham khảo Báo cáo Ngành Tôn mạ của chúng tôi tại link bên dưới.

Cập nhật Ngành Tôn mạ - Doanh số và biên lợi nhuận dự kiến phục hồi từ mức cơ sở thấp, tuy nhiên định giá không còn hấp dẫn

Powered by Froala Editor