Cập nhật Ngành Tôn mạ - Doanh số và biên lợi nhuận dự kiến phục hồi từ mức cơ sở thấp, tuy nhiên định giá không còn hấp dẫn
  • 2024-05-27T00:00:00
  • Báo cáo ngành

Nhu cầu xây dựng trong nước và xuất khẩu dần phục hồi, dự kiến sẽ thúc đẩy sản lượng bán tăng trưởng nhẹ trong năm 2024. Tổng sản lượng bán ống thép và tôn mạ toàn ngành giảm 14% YoY trong nửa đầu năm 2023 do hoạt động xây dựng trong nước ảm đạm và nhu cầu xuất khẩu thấp. Tuy nhiên, tăng trưởng đã trở lại trong nửa cuối năm 2023 với sự phục hồi của cả thị trường nội địa và xuất khẩu, thúc đẩy tổng sản lượng bán tăng trưởng 12%. Dẫu vậy, sản lượng bán cả năm 2023 giảm 1,8% YoY. Trong năm 2024, chúng tôi cho rằng nhu cầu tôn mạ sẽ chỉ tăng trưởng khoảng ở mức thấp hai chữ số, nhờ vào (1) thị trường BĐS trong nước dần phục hồi, (2) kim ngạch xuất khẩu phục hồi nhẹ, và (3) nhu cầu từ các nhà máy FDI xây mới. 

Biên lợi nhuận gộp của các nhà sản xuất tôn mạ sẽ tăng từ mức cơ sở thấp của năm 2023. Sau đợt phục hồi vào đầu năm 2023 và đợt điều chỉnh giá trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 5, giá thép HRC đầu vào cho đến nay hầu như đi ngang do nhu cầu xây dựng yếu ở Trung Quốc. So sánh theo năm dương lịch, biên lợi nhuận gộp năm 2023 của NKG và HSG lần lượt giảm xuống mức thấp nhất và thấp thứ hai kể từ năm 2020 và 2019, chúng tôi cho rằng nguyên nhân đến từ nhu cầu yếu và hàng tồn kho chi phí cao được tích lũy trong nửa đầu năm 2023. Trong năm 2024, chúng tôi dự báo biên lợi nhuận của các nhà sản xuất tôn mạ sẽ tăng từ mức thấp của năm 2023 do giá đầu ra phục hồi mạnh hơn mức tăng nhẹ trong chi phí đầu vào. Điều này là do chúng tôi tin rằng tốc độ phục hồi của nhu cầu trong nước và xuất khẩu sẽ mạnh hơn mức tăng trưởng nhu cầu chậm của Trung Quốc. Ngoài ra, chúng tôi cho rằng sản lượng bán hàng cao hơn sẽ tăng biên lợi nhuận gộp của các nhà sản xuất tôn mạ do hiệu suất nhà máy tăng sẽ giúp giảm giá vốn trên mỗi đơn vị hàng bán.

Powered by Froala Editor