GMD – KQKD quý 1/2024 tăng mạnh nhờ vào thông lượng tăng trưởng mạnh – Báo cáo KQKD
  • 2024-04-26T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • CTCP Gemadept (GMD) công bố KQKD quý 1/2024 với doanh thu thuần đạt 1 nghìn tỷ đồng (-3% QoQ, +11% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 559 tỷ đồng (387% QoQ, +177% YoY).
  • LNST sau lợi ích CĐTS tăng bất thường trong quý 1/2024 do ghi nhận 336 tỷ lợi nhuận tài chính từ việc thoái vốn khỏi cảng Nam Hải vào giữa tháng 3/2024, cao hơn dự báo của chúng tôi là 150-300 tỷ đồng, như đã nêu trong Báo cáo Cập nhật gần nhất ngày 06/03/2024. Nếu không tính khoản lợi nhuận từ việc thoái vốn khỏi cảng NHDV, chúng tôi ước tính LNST sau lợi ích CĐTS của GMD trong quý 1/2024 sẽ ở mức 302 tỷ đồng (+49% YoY)
  • KQKD tăng mạnh trong quý 1/2024 chủ yếu được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng 56% YoY đối với tổng thông lượng của GMD, đạt 908.000 TEU, nhờ hoạt động xuất khẩu phục hồi từ mức cơ sở thấp trong quý 1/2023, là quý ghi nhận mức thông lượng giảm 26% YoY.
  • Vì doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS trong quý 1/2024 nhìn chung phù hợp với dự báo của chúng tôi, và cả 2 số liệu này đều hoàn tất 24% dự báo, chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể đối với dự báo của cả năm 2024 của chúng tôi cho các mảng kinh doanh cốt lõi của GMD, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Tuy nhiên, như đã lưu ý trong Báo cáo gặp gỡ NĐT, ban lãnh đạo giữ quan điểm thận trọng hơn so với chúng tôi đối với tốc độ và mức độ phục hồi của nhu cầu trong nửa cuối năm 2024.
  • Hiệu suất từng mảng:  
  • Các cảng phía Bắc: Doanh thu hợp nhất mảng cảng của GMD (đến từ các cảng phía Bắc) tăng 2% QoQ và 29% YoY, hoàn thành 25% dự báo cả năm của chúng tôi. Doanh thu quý 1/2024 tăng trưởng tốt Yoy nhờ vào thông lượng tăng trưởng 14% YoY (tương đương 277.000 TEU). Biên lợi nhuận gộp của mảng này cũng tăng lên 43,2% từ mức thấp 40% trong quý 4/2023 – quý ghi nhận mức biên lợi nhuận gộp thấp nhất trong năm 2023.
  • Gemalink: Gemalink báo cáo lợi nhuận ròng quý 1/2024 đạt 74 tỷ đồng, hoàn thành 22% dự báo cả năm của chúng tôi là 331 tỷ đồng. Đây là quý ghi nhận lãi thứ 2 liên tiếp của Gemalink sau 4 quý lỗ ròng trong giai đoạn quý 4/2022 - quý 3/2023. Gemalink ghi nhận thông lượng quý 1/2024 tăng mạnh đạt mức 350.000 TEU (+112% YoY), vượt trội so với các cảng khác ở khu vực phía Nam nhờ thông lượng cao hơn đến từ các khách hàng hiện tại cùng với đóng góp từ các dịch vụ mới mở từ quý 4/2023.
  • Logistics: KQKD quý 1/2024 mảng logistics giảm so với dự báo của chúng tôi, với biên lợi nhuận gộp giảm 20% QoQ và 47% YoY do doanh thu yếu và biên lợi nhuận gộp giảm về mức bình thường. 

KQKD quý 1/2024 của GMD

 

Quý 1/2023 

Quý 4/2023 

Quý 1/2024 

QoQ 

YoY 

Dự báo 2024 của Vietcap 

Quý 1/dự báo của Vietcap 

Doanh thu

902 

1.034 

1.006 

-3% 

11% 

4.263 

24% 

Cảng

655 

825 

843 

2% 

29% 

3.315 

25% 

Logistics 

247 

209 

163 

-22% 

-34% 

949 

17% 

Lợi nhuận gộp 

427 

426 

441 

4% 

3% 

1.971 

22% 

Cảng

281 

330 

364 

10% 

30% 

1.525 

24% 

Logistics 

146 

96 

77 

-20% 

-47% 

446 

17% 

Chi phí SG&A 

-127 

-276 

-149 

-46% 

18% 

-669 

22% 

LN từ HĐKD 

300 

150 

291 

95% 

-3% 

1.301 

22% 

Thu nhập tài chính 

21 

24 

354 

1.361% 

1.598% 

32 

1113% 

Chi phí tài chính 

-40 

-25 

-39 

56% 

-2% 

-175 

22% 

Thu nhập ròng từ các chi nhánh 

21 

139 

98 

-30% 

358% 

551 

18% 

Lãi/lỗ thuần khác 

-35 

-111% 

-35% 

-21 

-18% 

LNTT

308 

253 

708 

179% 

130% 

1.688 

42% 

LNST

255 

192 

656 

242% 

157% 

1.515 

43% 

Lợi ích CĐTS

53 

77 

97 

26% 

83% 

242 

40% 

LNST sau lợi ích CĐTS 

202 

115 

559 

387% 

177% 

1.273 

44% 

LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi* 

202 

115 

302 

163% 

49% 

1.273 

24% 

Biên LN gộp 

47,3% 

41,2% 

43,8% 

 

 

42,4% 

 

Cảng

42,9% 

40,0% 

43,2% 

 

 

43,0% 

 

Logistics 

59,0% 

45,9% 

47,3% 

 

 

40,0% 

 

Chi phí SG&A/doanh số 

14,0% 

26,7% 

14,9% 

 

 

15,7% 

 

Biên LN từ HĐKD

33,3% 

14,5% 

29,0% 

 

 

29,0% 

 

Biên LNST sau lợi ích CĐTS  

22,4% 

11,1% 

55,6% 

 

 

26,7% 

 

Biên LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi* 

22,4% 

11,1% 

30,0% 

 

 

42,4% 

 

Nguồn: GMD, dự báo của Vietcap (Cập nhật lần cuối vào ngày 06/03/2024; *không bao gồm tác động do thoái vốn)

Powered by Froala Editor