GMD [PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG +1,3%] - Mảng kinh doanh cốt lõi dự kiến phục hồi trong năm 2024 - Cập nhật
  • 2024-04-01T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi điều chỉnh giảm 2% giá mục tiêu xuống còn 78.300 đồng/cổ phiếu và hạ khuyến nghị từ KHẢ QUAN xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho CTCP Gemadept (GMD). Giá cổ phiếu của GMD đã tăng 13% trong 3 tháng qua. 

- Chúng tôi giảm giá mục tiêu chủ yếu do chúng tôi điều chỉnh giảm 8%/4%/1% cho dự báo LNST sau lợi ích CĐTS các năm 2024/25/26 do 1) chúng tôi thận trọng hơn đối với dự phóng hoạt động của các cảng phía Bắc khi thông lượng và biên lợi nhuận năm 2023 thấp hơn so với kỳ vọng của chúng tôi và 2) chi phí bán hàng & quản lý (SG&A) cao hơn. 

- Chúng tôi giảm 8% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi (tức không bao gồm tác động từ việc thoái vốn) năm 2024 xuống còn 1,3 nghìn tỷ đồng (+62% YoY) do dự báo thông lượng và biên lợi nhuận gộp cho các cảng phía Bắc thấp hơn và chi phí SG&A cao hơn. Tuy nhiên, chúng tôi lạc quan hơn về thông lượng của Gemalink cũng như lợi nhuận đến từ cảng này trong năm 2024. 

Powered by Froala Editor