BMP – Kế hoạch tham vọng cho năm 2024 với mục tiêu LNST sau lợi ích CĐTS chỉ giảm 1% YoY so với mức cao kỷ lục vào năm 2023; tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt đạt 99% cho năm tài chính 2023 – Báo cáo ĐHCĐ
  • 2024-05-02T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ của CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) tại TP.HCM vào ngày 29/04. Những ghi nhận chính của chúng tôi như sau:

Kế hoạch lợi nhuận năm 2024 có vẻ tham vọng trong bối cảnh KQKD quý 1 thấp: ĐHCĐ đã phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024 của ban lãnh đạo với doanh thu đạt 5,5 nghìn tỷ đồng (+6,5% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 1,0 nghìn tỷ đồng (-1% YoY). Kế hoạch này nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi vì doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 lần lượt tương đương 98% và 104% dự báo hiện tại của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý rằng kế hoạch lợi nhuận năm 2024 nhìn chung tham vọng  vì LNST sau lợi ích CĐTS quý 1/2024 chỉ hoàn thành 18% mục tiêu cả năm. Tuy nhiên, ban lãnh đạo tự tin có thể hoàn thành kế hoạch do kỳ vọng (1) nhu cầu ống nhựa sẽ tăng mạnh hơn trong nửa cuối năm 2024 nhờ sự phục hồi của lĩnh vực bất động sản trong nước và (2) giá nhựa PVC đầu vào sẽ đi ngang trong suốt năm 2024, giúp BMP duy trì được mức biên lợi nhuận gộp cao. Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết về KQKD quý 1/2024 của BMP trong báo cáo KQKD gần nhất của chúng tôi. 

Cổ tức năm tài chính 2023 với tỷ lệ trả cổ tức đạt 99%: ĐHCĐ đã thông qua kế hoạch trả cổ tức tiền mặt cho năm tài chính 2023 ở mức 12.600 đồng/cổ phiếu (tương đương tỷ lệ chia cổ tức trên LNST sau lợi ích CĐTS năm tài chính 2023 đạt 99%), trong đó 6.500 đồng/cổ phiếu đã được trả vào tháng 11/2023. Công ty hiện chưa công bố thời gian thanh toán 6.100 đồng/cổ phiếu còn lại (tương đương lợi suất cổ tức đạt 5,6% dựa trên giá đóng cửa phiên 26/4 là 109.000 đồng/cổ phiếu). Kế hoạch cổ tức năm tài chính 2023 này cao hơn nhẹ so với dự báo của chúng tôi là 12.000 đồng/cổ phiếu do chúng tôi giả định tỷ lệ chia cổ tức đạt 95%.

Nghị quyết về cổ tức năm tài chính 2024: ĐHCĐ thông qua kế hoạch cổ tức năm tài chính 2024 của BMP ở mức tối thiểu bằng 50% LNST năm 2024, bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. Chúng tôi hiện giả định đợt chia cổ tức đầu tiên của năm tài chính 2024 đạt 5.400 đồng/cổ phiếu sẽ được thanh toán trong năm 2024. Kết hợp với đợt tạm ứng cổ tức thứ hai của năm tài chính 2023 là 6.100 đồng/cổ phiếu, chúng tôi dự báo tổng cổ tức tiền mặt trong 12 tháng tới đạt 11.500 đồng/cổ phiếu, tương đương tỷ lệ thanh toán đạt 96% và lợi suất cổ tức đạt 10,6% theo giá đóng cửa phiên 26/04 là 109.000 đồng/cổ phiếu .

Thay đổi thành viên HĐQT: Cổ đông đã thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Poramate Larnroongroj, 61 tuổi, hiện đang giữ vai trò là Giám đốc điều hành Công ty TNHH Nawaplastic Industries (sau đây gọi là Nawaplastic). Để thay thế ông, ĐHCĐ đã bổ nhiệm ông Krnit Bunnag, 49 tuổi, hiện cũng đang nắm giữ vị trí Giám đốc điều hành tại Nawaplastic. Do đó, chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể nào đối với hoạt động và/hoặc định hướng chiến lược của BMP sau quá trình chuyển đổi này. Nawaplastic, nhà sản xuất sản phẩm nhựa hàng đầu có trụ sở tại Thái Lan, là cổ đông chiến lược lớn nhất của BMP với quyền kiểm soát đạt 54,99% cổ phần tính đến cuối năm 2023.

BMP vẫn là cổ phiếu phòng thủ trong ngành vật liệu xây dựng mà chúng tôi đánh giá cao trong năm 2024 vì BMP có bảng cân đối kế toán vững chắc và lợi suất cổ tức cao. Tính đến cuối quý 1/2024, BMP có số dư tiền mặt dồi dào đạt 2,2 nghìn tỷ đồng và số dư nợ vay thấp đạt 55 tỷ đồng, trong đó không có nợ vay dài hạn. Chúng tôi hiện có giá mục tiêu là 119.100 đồng/cổ phiếu cho BMP, như đã nêu chi tiết trong Báo cáo cập nhật ngày 08/03/2024.

Powered by Froala Editor