BMP - Lợi nhuận quý 1/2024 giảm dù biên lợi nhuận gộp đạt mức cao cận kỷ lục - Báo cáo KQKD
  • 2024-04-25T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) báo cáo KQKD quý 1/2024 với doanh thu thuần đạt 1,0 nghìn tỷ đồng (-31% QoQ, -30% YoY) và LNST-MI là 190 tỷ đồng (-26% QoQ, -32% YoY), lần lượt hoàn thành 18 % và 19% kế hoạch của ban lãnh đạo và dự báo của chúng tôi.
  • Kết quả kinh doanh kém khả quan: Trong quý 1/2024, BMP công bố doanh thu thuần đạt 1,0 nghìn tỷ đồng, giảm 31% QoQ và giảm 30% YoY. Chúng tôi cho rằng điều này là do nhu cầu vật liệu xây dựng trong nước yếu do lĩnh vực BĐS nhà ở phục hồi chậm hơn dự kiến, đặc biệt là ở khu vực phía Nam nơi BMP thống lĩnh thị trường.
  • Biên lợi nhuận gộp tiếp tục đạt kết quả khả quan: Bất chấp doanh thu sụt giảm, biên lợi nhuận gộp tăng đạt 42,4% trong quý 1/2024 từ mức 40,6% trong quý 4/2023 và 38,5% trong quý 1/2023, nhờ chi phí nhựa đầu vào thuận lợi và nỗ lực tối ưu hóa sản xuất của BMP. Chúng tôi lưu ý rằng giá PVC đầu vào vẫn ở mức thấp trong quý 1/2024 do nhu cầu từ Trung Quốc chững lại.
  • Biên lợi nhuận từ HĐKD cải thiện QoQ nhưng giảm YoY: Biên lợi nhuận từ HĐKD cải thiện 185 điểm cơ bản QoQ, chủ yếu nhờ biên lợi nhuận gộp tăng 180 điểm cơ bản. Tuy nhiên, biên lợi nhuận từ HĐKD giảm 100 điểm cơ bản YoY mặc dù biên lợi nhuận gộp tăng 390 điểm cơ bản do chi phí bán hàng & chi phí bán hàng tăng mạnh 490 điểm cơ bản. Mức tăng này bao gồm mức chiết khấu thương mại/doanh thu tăng 260 điểm cơ bản và chi phí bán hàng & quản lý (SG&A)/doanh thu quay về mức bình thường khi tăng 230 điểm cơ bản (tức là SG&A không bao gồm chiết khấu thương mại). Chúng tôi cho rằng tỷ lệ chiết khấu thương mại/doanh thu tăng là do BMP chuyển giá đầu vào thấp hơn cho khách hàng thông qua các chương trình khuyến mãi để duy trì thị phần. Tỷ lệ SG&A/doanh thu tăng trở lại mức bình thường là do doanh thu giảm mạnh so với cùng kỳ trong khi chi phí SG&A tuyệt đối vẫn tương đối ổn định so với cùng kỳ vào khoảng 60 tỷ đồng.
  • Chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm nhẹ đối với dự báo lợi nhuận các năm 2024/2025 của chúng tôi, chủ yếu do rủi ro doanh thu giảm lớn hơn so với mức tăng biên lợi nhuận gộp. Điều này là do lợi nhuận quý 1/2024 thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi khi kết quả bán hàng yếu mặc dù biên lợi nhuận gộp tốt hơn kỳ vọng.

KQKD quý 1/2024 của BMP

Tỷ đồng

Q1 

2023

Q4 

2023

Q1 

2024

QoQ

YoY

Dự báo 2024

KQ Q1/ dự báo 2024

Doanh thu thuần

1.440

1.454

1.003

-31%

-30%

5.673

18%

Lợi nhuận gộp

555

591

425

-28%

-23%

2.157

20%

Chi phí SG&A

-187

-261

-179

-31%

-4%

-857

21%

Lợi nhuận từ HĐKD

368

330

246

-25%

-33%

1.299

19%

  - Thu nhập tài chính

23

29

19

-35%

-17%

86

22%

  - Chi phí tài chính

-40

-43

-28

-34%

-30%

-147

19%

Lãi/lỗ ròng khác

0

3

0

-82%

52%

1

48%

LNTT

351

319

237

-26%

-32%

1.239

19%

LNST sau lợi ích CĐTS

281

257

190

-26%

-32%

991

19%

Cơ cấu chi phí SG&A

 

 

 

 

 

 

 

Tổng chi phí

187

261

179

-31%

-4%

857

21%

Chiết khấu thương mại

127

169

114

-32%

-10%

607

19%

Chi phí SG&A bình thường

59

92

65

-30%

9%

250

26%

Biên lợi nhuận gộp

38,5%

40,6%

42,4%

 

 

38,0%

38,5%

Chi phí SG&A/doanh thu

13,0%

17,9%

17,8%

 

 

15,1%

13,0%

Chiết khấu thương mại/doanh thu

8,8%

11,6%

11,4%

 

 

10,7%

8,8%

Chi phí SG&A bình thường/doanh thu

4,1%

6,3%

6,5%

 

 

4,4%

4,1%

Biên lợi nhuận từ HĐKD

25,6%

22,7%

24,5%

 

 

22,9%

25,6%

Biên lợi nhuận ròng

19,5%

17,7%

18,9%

 

 

17,5%

19,5%

Nguồn: BMP, dự báo của Vietcap (cập nhật ngày 08/3/2024)

Powered by Froala Editor