BMP [KHẢ QUAN +15,6%] - Lợi nhuận năm 2024 dự kiến giảm từ mức cao kỷ lục; lợi suất cổ tức tiền mặt cao - Cập nhật
  • 2024-03-14T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN và nâng giá mục tiêu thêm 28% lên 119.100 đồng/cổ phiếu cho CTCP Nhựa Bình Minh (BMP). Giá cổ phiếu BMP đã tăng 31% trong 2 tháng qua. 

- Chúng tôi nâng giá mục tiêu do (1) chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 thêm 19% do kỳ vọng nhu cầu sẽ phục hồi tốt hơn và giả định biên lợi nhuận gộp cao hơn (chúng tôi cho rằng giá nhựa đầu vào của BMP sẽ phục hồi từ mức thấp trong năm 2023, nhưng sẽ thấp hơn dự phóng trước đó bởi tiếp tục chịu ảnh hưởng từ nhu cầu yếu từ Trung Quốc); và (2) chúng tôi nâng P/E mục tiêu lên 13,0 lần từ mức 10,9 lần trong dự báo trước đó. 

- Chúng tôi nâng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 thêm 31% lên 991 tỷ đồng (-5% YoY) do điều chỉnh tăng dự báo biên lợi nhuận gộp năm 2024 thêm 529 điểm cơ bản, bù đắp cho mức tăng 148 điểm cơ bản trong tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý (SG&A)/doanh thu. Chúng tôi duy trì dự báo tăng trưởng sản lượng bán hàng năm 2024 ở mức 10%.

Powered by Froala Editor