VTP [PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG -9,4%] - Lợi nhuận dự phóng thấp hơn; định giá kém hấp dẫn - Cập nhật
  • 2024-06-04T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi điều chỉnh giảm 3% giá mục tiêu đối với Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (VTP) xuống 72.000 đồng/cổ phiếu nhưng nâng khuyến nghị từ KÉM KHẢ QUAN lên PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG.  

- Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi là do dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2033 của chúng tôi thấp hơn 4% (lần lượt giảm 6%/6%/5%/6%/4%/5%/3%/4%/2%/3% cho các năm 2024/25/26/27/28/29/30/31/32/33F) vì các biện pháp cải thiện hiệu quả hoạt động của VTP đã mang lại hiệu quả kém khả quan hơn so với kỳ vọng của chúng tôi trong quý 1/2024. Điều này được bù đắp một phần bởi tác động tích cực của việc chúng tôi cập nhật giá mục tiêu sang giữa năm 2025. 

- Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 sẽ giảm 4% YoY do việc loại bỏ mảng kinh doanh thẻ cào điện thoại và dự báo của chúng tôi về việc biên lợi nhuận gộp của mảng dịch vụ sẽ giảm.

Powered by Froala Editor