VRE [MUA +34,8%] - Triển vọng tăng trưởng lợi nhuận mảng cho thuê bán lẻ tích cực trong trung hạn - Cập nhật
  • 2024-06-04T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA cho VRE nhưng điều chỉnh giảm 2% giá mục tiêu xuống 31.200 đồng/cổ phiếu. 

- Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu là do 1) số dư tiền mặt ròng giảm vào cuối quý 1/2024 và 2) dự báo thận trọng hơn của chúng tôi về việc ra mắt trung tâm thương mại (TTTM)  mới giai đoạn 2027-2028, được bù đắp một phần bởi 3) việc chúng tôi cập nhật giá mục tiêu sang giữa năm 2025. Nhìn chung, chúng tôi duy trì dự báo LNST sau lợi ích CĐTS cho năm 2024/25.

- Định giá của VRE hấp dẫn với P/E dự phóng năm 2024 là 12,5 lần (dựa trên dự báo của chúng tôi) so với trung vị P/E trung bình 3 tháng dự phóng năm 2024 của các công ty cùng ngành trong khu vực là 18,8 lần, cùng với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 dự phóng là 10%. Chúng tôi tin rằng VRE, với vị thế dẫn đầu, có khả năng tốt để tận dụng sự phát triển của ngành bán lẻ hiện đại tại Việt Nam.


Powered by Froala Editor