VPG [KHÔNG ĐÁNH GIÁ] - Dự kiến lợi nhuận phục hồi từ mức cơ sở thấp của năm 2023 - Báo cáo Công ty
  • 2024-02-29T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi cập nhật thông tin về CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (VPG) sau báo cáo gần nhất của chúng tôi ngày 01/6/2021. 

- LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023 tiếp tục giảm 69% YoY (so với mức giảm 85% YoY trong năm 2022). Chúng tôi cho rằng mức giảm chủ yếu là do nhu cầu than cốc, quặng sắt & quặng vê viên yếu và chi phí tài chính tăng cao. 

- Chúng tôi dự báo lợi nhuận của VPG sẽ phục hồi vào năm 2024, nhờ (1) doanh thu cao hơn từ than và quặng sắt & quặng vê viên do nhu cầu tăng, (2) doanh số bán hàng từ dự án nhà phố Royal River City và (3) chi phí tài chính giảm trong môi trường lãi suất thấp hơn. (trang 9-10).

Powered by Froala Editor