VNM - NẮM GIỮ - Cập nhật

Phân tích doanh nghiệp
icon dot
2010-02-08T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Doanh thu 2010 dự kiến tăng trưởng 33,3% gồm ~ 4-6% tăng giá và gần 30% tăng về sản lượng. LNTT 2010 dự kiến chỉ tăng 15%, thấp hơn doanh thu do chi phí giá nguyên liệu tăng cao. VNM hiện đã chốt giá nguyên liệu bột sữa nhập từ nước ngoài với mức giá cao hơn khoảng 25-30% so với mức giá năm trước. Giá đường cũng đã được chốt đến hết tháng 6 với mức giá cao hơn 70% so với năm 2009.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags:
VNM