VNM [MUA +21,6%] - Biên lợi nhuận dự kiến tiếp tục cải thiện trong trung hạn - Cập nhật
  • 2024-06-24T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi duy trì giá mục tiêu là 76.500 đồng/cổ phiếu cho VNM và điều chỉnh khuyến nghị lên MUA. 

- Mặc dù chúng tôi vẫn giữ quan điểm thận trọng về triển vọng tăng trưởng thấp trong dài hạn của VNM, chúng tôi cho rằng đợt điều chỉnh giá cổ phiếu gần đây đã dẫn đến định giá của VNM trở nên hấp dẫn với PE dự phóng năm 2024/25 lần lượt là 16,2x/15,0x, xấp xỉ hai độ lệch chuẩn dưới trung vị 10 năm của P/E trượt trung bình là 22,1 lần, cùng với lợi suất cổ tức ổn định là 5,8% (theo kế hoạch đề xuất trong ĐHCĐ của VNM về mức cổ tức tiền mặt cho năm tài chính 2024 là 3.850 đồng/cổ phiếu). 

- Giá mục tiêu của chúng tôi được tác động tích cực bởi việc chúng tôi cập nhập giá mục tiêu từ cuối năm 2024 đến giữa năm 2025, bị ảnh hưởng bởi việc điều chỉnh giảm 1% dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-28 của chúng tôi, lần lượt thay đổi +4%/+1%/-1%/-4%/-4% trong năm 2024/25/26/27/28. 

Powered by Froala Editor