VIC - KHÔNG KN - VIC phát hành 185 triệu USD trái phiếu quốc tế - Cập nhật kế hoạch PH trái phiếu

Phân tích doanh nghiệp
icon dot
2012-04-10T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Chúng tôi đã có cơ hội gặp gỡ với Vincom về việc phát hành 185 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế. Việc phát hành thành công là dấu hiệu tích cực cho Việt Nam trước những hệ quả của vụ việc Vinashin và có thể mở đường cho các công ty khác huy động vốn trên thị trường thế giới.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags:
VIC