VIC - KHÔNG KN - Chỉ tiêu 2012 trong tầm tay - Cập nhật ĐHCĐ

Phân tích doanh nghiệp
icon dot
2012-05-02T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
ĐHCĐ được tổ chức ngày 25/04/2012 đã đặt một số chỉ tiêu, trong đó chỉ tiêu doanh thu là 12.364 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 3.055 tỷ đồng. Như vậy, chỉ tiêu doanh thu tăng 258% so với tổng doanh thu pro-forma năm 2011 của việc hợp nhất Vincom và Vinpearl. Phần lớn chỉ tiêu đạt được sẽ nhờ ghi nhận dự án Vincom Village.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags:
VIC