VCB - GIỮ - Mục tiêu cải thiện chất lượng tài sản ảnh hưởng lợi nhuận - Cập nhật

Phân tích doanh nghiệp
icon dot
2012-09-12T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Chúng tôi điều chỉnh giá mục tiêu cho VCB xuống 25.500 đồng (cao hơn 5% so với giá hiện tại), giảm so với giá mục tiêu 30.000 đồng theo báo cáo cập nhật trước đây. Theo báo cáo của VCB, trong 6 tháng đầu năm lợi nhuận ngân hàng giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi các lĩnh vực kinh doanh chính vẫn ổn định thì chi phí dự phòng tăng đáng kể.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags:
VCB