TDM - LNST từ sản xuất nước trong quý 1/2024 tăng 11% YoY - Báo cáo KQKD
  • 2024-04-15T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • TDM công bố KQKD quý 1/2024 với doanh thu đạt 106 tỷ đồng (+5,1% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 38 tỷ đồng (-70,2% YoY). KQKD này lần lượt hoàn thành 21%/19% dự báo cả năm của chúng tôi. Sản lượng nước thương phẩm trong quý tăng lên 14,6 triệu m3, tương đương tăng trưởng 4,3% YoY và đạt 21% dự phóng cả năm của chúng tôi. Chúng tôi lưu ý rằng quý đầu thường là mùa thấp điểm do nhu cầu nước giảm khi các nhà máy, khu công nghiệp đóng cửa và người dân về quê ăn Tết.
  • Chúng tôi ước tính LNST từ sản xuất nước đạt 38 tỷ đồng (+11,2% YoY) trong quý 1/2024, hoàn thành 21,3% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng LNST tăng là do 1) sản lượng nước thương phẩm tăng trưởng 4,3% YoY và 2) chi phí tài chính giảm 12,3% YoY sau khi loại trừ phí bảo lãnh cho các khoản vay, chi phí này ở mức 2,1 tỷ đồng trong quý 1/2023.   
  • Thu nhập tài chính giảm 98% YoY (từ 94 tỷ đồng xuống chỉ còn 2 tỷ đồng) do TDM không nhận cổ tức tiền mặt từ BWE trong năm nay, so với 94 tỷ đồng trong quý 1/2023. Theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2024 của BWE vào đầu tháng trước, BWE sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu thay vì bằng tiền mặt cho năm 2023 (xem Báo cáo ĐHCĐ năm 2024 của BWE), dẫn đến thu nhập tài chính của TDM giảm đáng kể trong năm 2024. Do đó, LNST sau lợi ích CĐTS trong quý 1/2024 của TDM giảm 68% YoY. 
  • UBND tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2024 là 8%-8,5%, và cho đến cuối quý 1 đã đạt 5,27% so với mức 1,15% của năm ngoái. Diễn biến này chứng tỏ các hoạt động công nghiệp đang phục hồi và sẽ thúc đẩy nhu cầu nước trong năm 2024. Do đó, chúng tôi kỳ vọng TDM sẽ hưởng lợi từ diễn biến này và hoàn thành dự báo sản lượng cũng như dự báo LNST sau lợi ích CĐTS cả năm vào cuối năm nay.  
  • Đợt phát hành cổ phiếu bằng quyền mua tỷ lệ 100:10 của TDM với giá 30.000 đồng/CP đã được đăng ký thành công và bắt đầu từ ngày 11/04/2024, tổng số cổ phiếu lưu hành được nâng lên 110 triệu cổ phiếu. Khoản tiền 300 tỷ đồng thu được chủ yếu dành cho các giao dịch M&A và hoàn trả nợ vay. Chúng tôi hiện có khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho TDM với giá mục tiêu là 42.100 đồng/CP.

KQKD trong quý 1/2024 của TDM

Tỷ đồng (trừ khi có ghi chú khác)

Q1 2023

Q1 2024

YoY

% dự báo năm 2024 của Vietcap

Sản lượng nước thương phẩm (triệu m3) 

14,6

15,3

4,3%

21,3%

Doanh thu 

101

106

5,1%

20,8%

Giá vốn hàng bán 

-54

-57

6,4%

20,9%

Trong đó: Chi phí khấu hao 

-37

-37

-0,2%

21,9%

Lợi nhuận gộp 

47

49

3,6%

20,8%

Chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp 

-4

-4

8,3%

28,9%

Lợi nhuận từ HĐKD 

43

45

3,2%

20,2%

Lợi nhuận tài chính 

94

2

-97,9%

7,3%

Chi phí tài chính 

-6

-5

-12,3%

15,3%

Trong đó: Chi phí lãi vay 

-3

-4

16,4%

16,9%

Thu nhập/lỗ khác 

0

1

N.M.

N.M.

LNTT 

132

42

-67,8%

19,6%

Thuế thu nhập 

-4

-4

11,8%

21,9%

LNST sau lợi ích CĐTS

128

38

-70,2%

19,4%

LNST từ sản xuất nước

34

38

11,2%

21,3%

Nguồn: TDM, Vietcap

Powered by Froala Editor