BWE – Tăng giá nước và xử lý chất thải; trả cổ tức bằng cổ phiếu vào tháng 6/2024 – Báo cáo ĐHCĐ
  • 2024-03-25T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ của BWE tại tỉnh Bình Dương vào ngày 25/03/2024. Nhìn chung, ban lãnh đạo BWE vẫn duy trì tham vọng M&A nếu có cơ hội và có kế hoạch đầu tư thêm để tăng công suất nước ở các tỉnh khác, tăng gấp ba công suất điện rác, đồng thời tích cực tìm kiếm nguồn vốn giá rẻ với lãi suất dự kiến là 7-8% (thông qua các khoản vay và trái phiếu). 
  • Ban lãnh đạo BWE đặt kế hoạch cho năm 2024 với sản lượng thương phẩm đạt 192,7 triệu m3 trong năm 2024 (+5% YoY), doanh thu công ty mẹ đạt 4,1 nghìn tỷ đồng (+4% YoY) và LNST công ty mẹ ít nhất đạt 700 tỷ đồng (+17% YoY). Chúng tôi ước tính LNST hợp nhất đạt 730 tỷ đồng (+9% YoY; tương đương với 100% dự báo của chúng tôi).
  • Ban lãnh đạo BWE dự kiến giá xử lý chất thải sinh hoạt sẽ tăng 10% trong quý 2 năm nay, chậm nhẹ so với dự báo hiện tại của chúng tôi là vào ngày 01/04/2024. Ngược lại, LNST 2 tháng đầu năm (2T 2024) của BWE cao hơn nhẹ so với dự báo của chúng tôi, do đó, chúng tôi nhận thấy không có sự thay đổi đáng kể nào đối với dự báo LNST năm 2024 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
  • Việc tăng 5%/năm của giá nước sẽ được phê duyệt vào cuối năm 2024. Theo ông Thiền, chủ tịch BWE, đề nghị tăng giá nước 5%/năm của công ty dự kiến sẽ được phê duyệt vào cuối năm nay, cao hơn nhẹ so với giả định của chúng tôi (tăng 3%/năm) và sớm hơn 6 tháng so với dự báo của chúng tôi (giữa tháng 7/2025). Chúng tôi đang chờ đợi những diễn biến tiếp theo để đưa ra những giả định mới.
  • Cổ đông thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 theo tỷ lệ 100:14 trên vốn điều lệ hiện hành (với 100 cổ phiếu hiện hữu sẽ nhận được thêm 14 cổ phiếu). Tương đương với phát hành thêm 27.008.800 cổ phiếu dự kiến trong tháng 6. Sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ của BWE sẽ tăng lên 2,2 nghìn tỷ đồng với 220 triệu cổ phiếu hiện hành.
  • Cổ đông thông qua phương án sơ bộ trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2024 ở mức 1.300 đồng/CP. Số liệu này thấp nhẹ so với dự báo của chúng tôi là 1.400 đồng/CP (93% dự báo của chúng tôi). Chúng tôi cho rằng diễn biến này là do tâm lý thận trọng của ban lãnh đạo vì vẫn cần vốn để mở rộng mạng lưới phân phối nước.
  • Chúng tôi hiện có khuyến nghị KHẢ QUAN đối với BWE với giá mục tiêu là 48.400 đồng/CP.

KQKD sơ bộ 2T 2024 của BWE cao nhẹ so với dự báo của chúng tôi. BWE báo cáo doanh thu 2T 2024 và LNST công ty mẹ lần lượt đạt 520 tỷ đồng (+14% YoY) và 110 tỷ đồng (+7% YoY). Chúng tôi ước tính LNST hợp nhất đạt khoảng 116 tỷ đồng (+7% YoY), hoàn thành 16% dự báo cả năm của chúng tôi. Ngoài ra, BWE chưa ghi nhận 130 tỷ đồng doanh thu từ mảng rác thải và nước thải. Do đó, mức LNST trên cao hơn nhẹ so với kỳ vọng của chúng tôi. Tăng trưởng LNST 2T 2024 chủ yếu nhờ sản lượng thương phẩm 2T 2024 tăng trưởng mạnh 10% YoY, trong khi chúng tôi dự báo mức tăng trưởng sản lượng trong năm 2024 là 5% YoY.

Ban lãnh đạo BWE đặt kế hoạch cho năm 2024 với sản lượng thương phẩm đạt 192,7 triệu m3 trong năm 2024 (+5% YoY), doanh thu công ty mẹ đạt 4,1 nghìn tỷ đồng (+4% YoY) và LNST công ty mẹ đạt ít nhất 700 tỷ đồng (+17% YoY). Ban lãnh đạo duy trì quan điểm thận trọng đối với chi phí tài chính từ các khoản vay bằng đồng USD và giả định rằng Fed sẽ không điều chỉnh giảm đáng kể lãi suất trong năm 2024. Ngoài ra, BWE đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ thất thoát nước ở mức thấp hơn 5% (so với tỷ lệ năm 2023 là 5,08%), tăng trưởng sản lượng xử lý chất thải là 3% YoY và tăng trưởng sản lượng xử lý nước thải là 11% YoY.

Tổng vốn đầu tư XDCB ước tính đạt khoảng 3 nghìn tỷ đồng trong thời gian 3 năm, chủ yếu từ trái phiếu, các khoản vay ngắn hạn và các khoản vay ADB với lãi suất thấp. Ban lãnh đạo của BWE đang tích cực nỗ lực mở rộng thêm công suất sản xuất và mạng lưới phân phối nước cũng như các hoạt động M&A tiềm năng khác. Công ty đặt mục tiêu tăng công suất của nhà máy nước Chơn Thành thêm 30.000 m3/ngày, tăng gấp đôi công suất của nhà máy nước Nhị Thành từ 60.000 m3/ngày lên 120.000 m3/ngày (quý 3/2024) và tăng công suất cho CTCP Cấp Nước Gia Tân từ 50.000 m3/ngày lên 100.000 m3/ngày trong năm 2025. Về mảng xử lý chất thải, công ty có kế hoạch mở rộng công suất lò đốt từ 200 tấn/ngày, tạo ra 5MW điện, lên 500 tấn/ngày, tạo ra 17MW điện (quý 3/2024). Chúng tôi lưu ý rằng dự án lò đốt rác kèm phát điện này đã được triển khai vào tháng 1/2024 và có khả năng giúp giảm chi phí điện cho BWE. Công ty lên kế hoạch sử dụng nội bộ 10MW và bán 7MW còn lại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Công ty liên kết mà BWE sở hữu 32% cổ phần - CTCP Cấp Nước Gia Tân ở tỉnh Đồng Nai dự kiến sẽ lỗ thêm một năm nữa trước khi ghi nhận LNST dương. Nhà máy nước Gia Tân báo lỗ 71 tỷ đồng vào năm 2023, đóng góp âm 24 tỷ đồng vào LNST năm 2023 của BWE. Khoản lỗ năm 2023 đến từ chi phí tài chính cao hơn (+157% YoY) và chi phí khấu hao cao hơn (+152% YoY), mặc dù doanh thu tăng trưởng 3 chữ số (+118% YoY nhờ sản lượng nước thương phẩm tăng 128% YoY). Theo tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2024 của CTCP Cấp Nước Gia Tân, doanh thu và LNST năm 2024 dự kiến lần lượt đạt 46 tỷ đồng và âm 62 tỷ đồng. Ban lãnh đạo BWE lạc quan rằng công ty sẽ đạt điểm hòa vốn và sớm ghi nhận LNST dương nhờ nhu cầu dự kiến từ Xa Lộ Long Thành và các khu công nghiệp vệ tinh, cũng như chi phí tài chính thấp hơn.

Năm tài chính 2023 đánh dấu một năm khởi sắc cho phương pháp M&A tích cực của BWE. Tính đến cuối năm 2023, BWE có 6 công ty con, 7 công ty liên kết và 4 công ty liên doanh. Trong đó, 4 công ty con (Biwase Long An, Cần Giuộc, Bằng Tâm, Châu Thành) và 3 công ty liên kết (LAW, NQB, Thủ Thừa) được mua lại trong năm 2023. Các công ty này là minh chứng cho sự ưu tiên của ban lãnh đạo BWE trong việc thâm nhập sâu hơn vào các tỉnh khác.

Phê duyệt phân bổ vốn năm 2023. Cổ đông thông qua việc phân bổ LNST năm 2023 như sau: 1) 39,6% cho cổ tức cổ phiếu năm 2023, trị giá 270 tỷ đồng, 2) 35% cho quỹ phát triển, 3) 14% cho quỹ khen thưởng & phúc lợi (trong đó 13% dành cho quỹ khen thưởng ), và 4) 3% vào quỹ lương thưởng.

Phê duyệt phân bổ vốn năm 2024. Các cổ đông đã thông qua việc phân bổ LNST năm 2024 cho các quỹ nêu trên với tỷ lệ tương tự như năm 2023. Tuy nhiên, BWE sẽ trở lại trả cổ tức tiền mặt cho năm 2024 với tỷ lệ 13% mệnh giá.

Các cổ đông đã chấp thuận đề xuất của ban lãnh đạo về việc đóng cửa 3 chi nhánh và tái thành lập với những pháp danh mới. Cụ thể, Nhà máy nước Chơn Thành sẽ được thành lập với tên Công Ty TNHH MTV Nước Biwase Bình Phước, Chi nhánh Dịch vụ Đô thị sẽ là Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Biwase và Chi nhánh Xử lý chất thải sẽ là Công ty TNHH MTV Liên hợp Khoa học - Công nghệ - Môi trường Biwase.

Các cổ đông đã thông qua đề xuất thủ tục tổ chức ĐHCĐ trực tuyến và kết hợp. Ban lãnh đạo BWE đã đề xuất các quy định cho các cuộc họp trực tuyến và kết hợp, trong đó các cổ đông có thể tham dự các cuộc họp (cả ĐHCĐ thường niên và bất thường) và bỏ phiếu thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử, sử dụng tài khoản định danh được cung cấp. Các thủ tục khác tương tự như các cuộc họp trực tiếp.

Powered by Froala Editor