TCB [KHẢ QUAN +19,5%] - Dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt, kỳ vọng vào danh mục cho vay đa dạng hơn - Cập nhật
  • 2024-04-10T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi nâng giá mục tiêu thêm 5.5% lên 44.500 đồng/cổ phiếu nhưng hạ khuyến nghị từ MUA xuống KHẢ QUAN cho Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TCB) do giá cổ phiếu của ngân hàng đã tăng 24% trong 3 tháng qua. 

- Chúng tôi nâng giá mục tiêu chủ yếu do mức tăng 1,4% trong dự phóng tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 (tương ứng thay đổi 1,0%/-0,9%/-0,4%/3,3%/3,1% cho dự phóng các năm 2024/25/26/27/28F). Ngoài ra, chúng tôi cũng đưa vào mô hình giả định TCB sẽ trả cổ tức tiền mặt hàng năm với tỷ lệ chi trả từ 15% đến 20% từ năm 2024 đến năm 2028. 

- Mức tăng cho dự báo lợi nhuận giai đoạn 2024-2028 của chúng tôi chủ yếu do (1) tổng thu nhập từ lãi (NII) tăng 1,8% do chúng tôi điều chỉnh tăng giả định về tăng trưởng tín dụng trung bình từ khoảng 14% lên khoảng 17%, có tác động lớn hơn so với mức điều chỉnh giảm giả định NIM trung bình từ 4,65% xuống 4,16% và (2) tổng thu nhập phí ròng (NFI) tăng 16,0% do chúng tôi có quan điểm lạc quan hơn về tiềm năng tăng trưởng phí từ mảng trái phiếu và chứng khoán, đặc biệt là sau sự phục hồi của cả hai mảng này trong quý 4/2023. Những điều này một phần bù đắp cho chi phí từ HĐKD (OPEX) tăng 10,8% và chi phí dự phòng tăng 18,3%. 

Powered by Froala Editor