STB – Chi phí tín dụng thấp bù đắp cho NOII yếu – Báo cáo KQKD
  • 2024-05-02T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) công bố KQKD quý 1/2024 với tổng thu nhập từ HĐKD (TOI) đạt 6,9 nghìn tỷ đồng (+1,1% YoY) và lợi nhuận ròng đạt 2,1 nghìn tỷ đồng (+11,1% YoY), lần lượt hoàn thành 20% và 23% dự báo năm 2024 của chúng tôi. Mức tăng trưởng lợi nhuận nhìn chung phù hợp với dự báo của chúng tôi nhờ chi phí dự phòng thấp hơn dự kiến, bù đắp cho kết quả kém khả quan trong lợi nhuận từ bancassurance và thu nhập từ thu hồi. Tính theo quý, LNST quý 1/2024 giảm 7%. Chúng tôi nhận thấy không có thay đổi đáng kể nào đối với dự báo lợi nhuận của chúng tôi cho STB, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

  • Tăng trưởng tín dụng 3T 2024 đạt 3,7%, cao hơn mức tăng trưởng toàn hệ thống khoảng 1% và tương đương với ACB. Hầu hết các khoản vay được phân bổ theo kỳ hạn dưới một năm. Chúng tôi lưu ý rằng cả STB và ACB đều có tỷ trọng dư nợ cho vay đối với khách hàng hộ kinh doanh là khá lớn.
  • Tăng trưởng tiền gửi khách hàng trong 3T 2024 cao hơn nhẹ so với tăng trưởng tín dụng ở mức 4,4%. Trong quý 1/2024, tỷ lệ CASA của STB đi ngang YoY và QoQ ở mức 18,5%.
  • NIM quý 1/2024 tăng 5 điểm cơ bản QoQ lên 3,85% so với dự báo cả năm của chúng tôi là 4,03%. NIM của STB đã được cải thiện trong 2 quý sau khi chạm mức đáy 3,38% trong quý 3/2023. Chúng tôi cho rằng điều này là do tiền gửi khách hàng của STB tiếp tục được gia hạn với lãi suất tiền gửi thấp hơn.
  • Thu nhập ngoài lãi (NOII) quý 1/2024 đạt 924 tỷ đồng (-14,1% QoQ và -4,1% YoY), hoàn thành 11% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng điều này là do (1) doanh số bán bancassurance tiếp tục yếu và (2) thu nhập từ thu hồi các khoản nợ xấu đã xử lý thấp. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng STB sẽ ghi nhận thu nhập từ thu hồi mạnh hơn nhờ bán thành công các khoản nợ liên quan đến KCN Phong Phú.
  • Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) quý 1/2024 đi ngang QoQ và YoY ở mức 51,5%. Chúng tôi tin rằng sự cải thiện tích cực hơn trong NIM và NOII trong thời gian còn lại của năm 2024 sẽ hỗ trợ CIR dự phóng năm 2024 sẽ giảm xuống 43,5%.
  • Chất lượng tài sản quý 1/2024 giảm nhẹ QoQ với dư nợ nhóm 2/tổng dư nợ tăng 13 điểm cơ bản QoQ lên 0,85% và tỷ lệ nợ xấu là 2,28%, bằng tỷ lệ nợ xấu trong quý 4/2023. STB ghi nhận tỷ lệ xử lý nợ thấp trong năm 2023 và quý 1/2024. STB vẫn có số dư ròng VAMC là 1,4 nghìn tỷ đồng vào quý 1/2024 so với 1,8 nghìn tỷ đồng trong quý 4/2023.
  • Chi phí dự phòng quý 1/2024 giảm 32% YoY với chi phí tín dụng quy năm ở mức 0,54% (so với 0,80% của năm 2023). Ngoài ra, tỷ lệ bao phủ nợ (LLR) của STB là 72,5% trong quý 1/2024 (+3,7 điểm % QoQ; -31,3 điểm % YoY).

KQKD hợp nhất quý 1/2024 của STB

Tỷ đồng

Q1 2023

Q1 2024

YoY

Thu nhập lãi ròng

          5.837 

          5.951 

2,0%

Thu nhập ngoài lãi

         964 

         924 

-4,1%

Chi phí dự phòng

        (3.416)

        (3.543)

3,7%

LN từ HĐKD trước dự phòng 

          3.384 

          3.332 

-1,5%

Chi phí dự phòng

        (1.002)

        (678)

-32,3%

LNST sau lợi ích CĐTS  

          1.900 

          2.111 

11,1%

 

 

 

 

Tăng trưởng cho vay **

2,2%

3,7%

1,5 điểm %

Tăng trưởng tiền gửi **

5,3%

4,4%

-0,9 điểm %

 

 

 

 

NIM

4,40%

3,85%

-55 đcb

Lợi suất tài sản

10,48%

8,07%

-241 đcb

Chi phí huy động

6,22%

4,41%

-181 đcb

Tỷ lệ CASA *

17,4%

18,5%

1,1 điểm %

Tỷ lệ CASA cộng tiền gửi kỳ hạn bằng ngoại tệ

19,2%

20,2%

1,0 điểm %

CIR

50,2%

51,5%

1,3 điểm %

 

 

 

 

Nợ xấu/khoản vay gộp

1,19%

2,28%

109,0 đcb

Nợ nhóm 2/khoản vay gộp

0,94%

0,85%

-9,0 đcb

Lãi dự thu/tài sản sinh lãi

0,97%

0,87%

-10,0 đcb

Nguồn: STB, Vietcap — *CASA bao gồm tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi ký quỹ; ** Tăng trưởng cho vay và tiền gửi quý 1/2023 và quý 1/2024 là tăng trưởng QoQ.

Powered by Froala Editor