STB – Bán thành công khoản nợ liên quan đến Phong Phú – Báo cáo ĐHCĐ
  • 2024-04-27T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ của STB tại TP. HCM vào ngày 26/04 vừa qua. Nội dung chính là xem xét KQKD năm 2023 và thông qua các mục tiêu cho năm 2024.
  • Phiên hỏi đáp tập trung vào quá trình bán các khoản nợ liên quan đến Phong Phú và 32,5% cổ phần được thế chấp làm tài sản đảm bảo cho VAMC. Cổ đông cũng đặt ra câu hỏi về chính sách cổ tức của STB và những tin đồn xung quanh mối quan hệ giữa ông Dương Công Minh – Chủ tịch STB và bà Trương Mỹ Lan – Chủ tịch VTP.
  • Mục tiêu năm 2024 bao gồm (1) tổng tài sản tăng trưởng 10% YoY so với dự báo cả năm của chúng tôi là 14% YoY, (2) tín dụng tăng trưởng 11% YoY so với giả định hiện tại của chúng tôi là 13,5% YoY, (3) tăng trưởng huy động vốn là 10 % so với dự báo cả năm của chúng tôi là 14%, (4) tỷ lệ nợ xấu được giữ ở mức dưới 2,0% so với dự báo cả năm của chúng tôi là 1,8% và (5) LNTT là 10,6 nghìn tỷ đồng (+10% YoY) so với dự báo cả năm của chúng tôi là 11,7 nghìn tỷ đồng (+21% YoY).  
  • Kế hoạch thận trọng về LNTT cho năm 2024 là do quan điểm của ngân hàng cho rằng (1) nhu cầu tín dụng vẫn thấp trong quý 1/2024, (2) áp lực tăng lãi suất huy động do lạm phát gia tăng và (3) chi phí dự phòng cao hơn trong năm 2024.
  • STB tự tin hoàn thành kế hoạch tái cơ cấu trong năm 2024. Ngân hàng đã trình lên NHNN phương án bán 32,5% cổ phần thế chấp tại VAMC trong thời hạn 6 tháng.
  • Chưa có đề xuất phương án chia cổ tức cho năm 2023.
  • Chúng tôi hiện có khuyến nghị MUA cho STB với giá mục tiêu là 38.100 đồng/CP.

STB giải quyết thành công các khoản nợ liên quan đến Phong Phú. Ngân hàng đã nhận được 20% tổng số tiền thanh toán và phần còn lại sẽ được nhận trong 2 năm tới. Thỏa thuận này là do sự hỗ trợ của STB cho bên mua để giải quyết tình trạng pháp lý của khu công nghiệp Phong Phú. STB không tiết lộ giá bán và chúng tôi dự kiến sẽ được bán với giá 7,9 nghìn tỷ đồng - mức giá khởi điểm được đưa ra của khoản nợ liên quan đến Phong Phú.

STB sẽ chia cổ tức tiền mặt sau khi giải quyết 32,5% cổ phần được thế chấp tại VAMC. Chúng tôi kỳ vọng cổ phần này sẽ được giải quyết trong giai đoạn 2025 - 2027. Ngoài ra, CAR của STB tính đến cuối năm 2023 ở mức khoảng 9% - chỉ cao hơn nhẹ so với yêu cầu tối thiểu 8%, do đó, chúng tôi cho rằng mức vốn chưa đủ để chia cổ tức tiền mặt cho năm 2024.

Các khoản nợ của Bamboo Airways được phân loại là nợ Nhóm 1. Hiện tại, tổng dư nợ của STB cho Bamboo Airways là 3.583 tỷ đồng (0,74% tổng dư nợ). Trước đây, tài sản đảm bảo cho khoản vay của Bamboo Airways chỉ là cổ phần và tài sản của FLC, tuy nhiên, cổ đông mới của Bamboo Airways đã bổ sung thêm BĐS làm tài sản thế chấp. Chúng tôi kỳ vọng STB sẽ trích lập bộ đêm dự phòng cao hơn từ năm 2024-2028 để bù đắp một phần rủi ro cho Bamboo Airways.

Powered by Froala Editor