SSI [PHTT +1,3%] - Giá trị giao dịch trung bình hàng ngày năm 2024 cao hỗ trợ mảng môi giới và cho vay ký quỹ - Cập nhật
  • 2024-04-17T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi tăng 12,0% giá mục tiêu cho CTCP chứng khoán SSI (SSI) lên 37.300 đồng/cổ phiếu nhưng vẫn duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG do giá cổ phiếu đã tăng 14,8% trong 3 tháng qua. 

- Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu đến từ việc chúng tôi tăng 12,0% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 (+12,3%/+20,4%/+12,6%/+8,5%/+9,2% cho năm 2024/25/26/ 27/28) do (1) tổng lợi nhuận từ FVTPL tăng 30,6% khi chúng tôi tin rằng SSI sẽ tiếp tục tăng số dư trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi trong những năm tới, bù đắp một phần cho (2) tổng doanh thu môi giới và cho vay ký quỹ giảm 1,6% do sự cạnh tranh cao ở các mảng này sẽ gây áp lực lên phí môi giới và lãi suất cho vay ký quỹ thực tế của SSI. 

Powered by Froala Editor