SCS [KHẢ QUAN +16,5%] - Thị phần tăng mạnh; chờ mở thầu nhà ga hàng hóa sân bay Long Thành - Cập nhật
  • 2024-03-05T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Chúng tôi điều chỉnh khuyến nghị cho CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS) từ MUA xuống KHẢ QUAN mặc dù chúng tôi gần như giữ nguyên giá mục tiêu do giá cổ phiếu SCS đã tăng 9% trong 8 tháng qua. 
  • Chúng tôi tăng lần lượt 10% và 2% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 và 2025 do (1) SCS bắt đầu hợp tác với Qatar Airways từ tháng 2/2024, sớm hơn chúng tôi dự kiến và (2) chi phí vận chuyển đường biển cao hơn do Khủng hoảng Biển Đỏ giúp hàng hóa hàng không tăng khả năng cạnh tranh. 
  • Tuy nhiên, chúng tôi giảm lần lượt 6% và 5% dự báo LNST năm 2027 và 2028 do SCS dự kiến chỉ sở hữu cổ phần thiểu số tại nhà ga hàng hóa số 1 của Sân bay Quốc tế Long Thành (LTA).
  • Chúng tôi dự báo thông lượng quốc tế sẽ tăng 41%/18%/6% vào năm 2024/2025/2026F trước khi giảm 30% vào năm 2027 khi LTA đi vào hoạt động. 
  • Chúng tôi dự báo thông lượng hàng hóa đạt 251.000 tấn và thông lượng hàng hóa quốc tế đạt 193.000 tấn trong năm 2024.  

Powered by Froala Editor