SBT [KHÔNG ĐÁNH GIÁ] - Biên lợi nhuận cải thiện nhờ tăng quy mô trang trại và đẩy mạnh phát triển F&B - Báo cáo Công ty
  • 2024-01-11T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi ra báo cáo cập nhật về CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT) kể từ Báo cáo ngày 11/11/2022.
- Trong năm tài chính 2022/2023, SBT tiếp tục dẫn đầu thị trường đường Việt Nam về quy mô và sản lượng, với doanh thu thuần vượt 1 tỷ USD (+35% svck).
- Tuy nhiên, biên LN gộp và LNST sau lợi ích CĐTS của SBT giảm lần lượt 2 điểm % và 3 % svck, chủ yếu do (1) chi phí đầu vào tăng từ lượng đường thô nhập khẩu và đường từ vùng nguyên liệu (VNL) đầu tư, và (2) chi phí lãi vay cao hơn trong bối cảnh lãi suất tăng (xem trang 6).
- SBT đặt kế hoạch doanh thu thuần năm tài chính 2023/2024 đạt 20,6 nghìn tỷ đồng (-17% svck) và LNTT đạt 850 tỷ đồng (+18% svck). Chúng tôi cho rằng những mục tiêu này tương đối thận trọng, vì SBT đã hoàn thành 1/3 kế hoạch trong quý 1 năm tài chính 2023/2024. Bên cạnh đó, SBT đã từng đưa ra mục tiêu tương đối thấp trong vòng vài năm trở lại đây (xem trang 12).
- Trong dài hạn, chúng tôi kỳ vọng biên LN của SBT sẽ được cải thiện nhờ nỗ lực của công ty trong việc (1) mở rộng quy mô trang trại, từ đó giúp nâng cao năng suất và tối ưu hóa lợi nhuận; và (2) đẩy mạnh phát triển mảng kinh doanh thực phẩm (F&B) với biên LN cao hơn. 

Powered by Froala Editor