SBC - NẮM GIỮ - Cập nhật

Phân tích doanh nghiệp
icon dot
2010-10-04T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
SBC là cổ phiếu thuộc nhóm penny có kết quả định giá hấp dẫn trong ngắn hạn với P/E 2010 đạt 5,2x, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 10x của ngành.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags: