SAB [MUA +31,8%] - Lợi nhuận phục hồi nhưng triển vọng tăng trưởng trong trung hạn chậm lại - Cập nhật
  • 2024-03-04T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi điều chỉnh giảm 6% giá mục tiêu cho Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB) nhưng vẫn duy trì khuyến nghị MUA.  

- Giá mục tiêu của chúng tôi thấp hơn là do P/E mục tiêu của chúng tôi giảm 9% (từ 23,9x xuống 21,7x), được bù đắp một phần nhờ dự báo EPS 2024 của chúng tôi cao hơn 3%. P/E mục tiêu của chúng tôi thấp hơn là do chúng tôi điều chỉnh giảm tỷ lệ tăng trưởng kép (CAGR) của LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2028 của SAB từ 8% xuống 6%. Chúng tôi điều chỉnh giảm 4% dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 (thay đổi lần lượt 3%/0%/-2%/-8%/-10% trong năm 2024/25/26/27/28) vì chúng tôi điều chỉnh giảm 3% dự báo tổng sản lượng bia bán trong giai đoạn 2023-2028. Chúng tôi kỳ vọng tiêu thụ bia sẽ phục hồi chậm hơn do kéo dài việc áp dụng luật không lái xe khi say rượu tại Việt Nam một cách nghiêm ngặt. 

Powered by Froala Editor