REE – Lợi nhuận năm 2023 thấp hơn dự báo; rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 – Báo cáo KQKD
  • 2024-01-30T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • CTCP Cơ Điện Lạnh (REE) công bố KQKD quý 4/2023 với doanh thu đạt 2,1 nghìn tỷ đồng (-33% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo đạt 504 tỷ đồng (-30% YoY). Lợi nhuận giảm so với cùng kỳ là do khoản lỗ ròng từ mảng cơ điện (M&E) là 76 tỷ đồng trong quý 4/2023 so với lợi nhuận ròng 39 tỷ đồng trong quý 4/2022. Điều này chủ yếu do công ty trích lập chi phí dự phòng khoảng 200 tỷ đồng trong quý 4/2023. Ngoài ra, thu nhập từ mảng điện giảm 20% YoY trong quý 4/2023 do nhiều nhà máy thủy điện của REE ghi nhận LNST giảm trong quý trước, bao gồm CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh (HOSE: VSH) – REE sở hữu 52% cổ phần, Nhà máy Thủy điện Thác Bà (HOSE: TBC) – REE sở hữu 60% cổ phần, Nhà máy Thủy điện Thác Mơ (HOSE: TMP) – REE sở hữu 43% cổ phần và CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ (HOSE: SBH) – REE sở hữu 26% cổ phần, với LNST tương ứng giảm 40% YoY, 55% YoY, 34% YoY và 26% YoY.
  • Năm 2023, REE ghi nhận doanh thu đạt 8,6 nghìn tỷ đồng (-9% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo đạt 2,2 nghìn tỷ đồng (-19% YoY), cùng hoàn thành 89% dự báo cả năm tương ứng của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng lợi nhuận giảm so với cùng kỳ là do (1) mảng M&E ghi nhận lỗ ròng 9 tỷ đồng vào năm 2023 so với lợi nhuận ròng 131 tỷ đồng vào năm 2022 và (2) lợi nhuận từ mảng điện giảm 21% YoY do hoạt động kém hiệu quả của danh mục thủy điện của REE. Trong khi đó, LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2023 của REE thấp hơn dự báo của chúng tôi do thu nhập từ mảng bất động sản và M&E thấp hơn dự kiến mặc dù LNST sau lợi ích CĐTS mảng điện hoàn thành 107% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi lưu ý rằng REE không ghi nhận doanh thu từ dự án bất động sản nhà ở The Light Square (tỉnh Thái Bình) so với dự báo của chúng tôi là 400 tỷ đồng doanh thu và 100 tỷ đồng LNST cho năm 2023.
  • Chúng tôi nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo lợi nhuận năm 2024 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết, do KQKD năm 2023 thấp hơn dự kiến và hướng dẫn của Bộ Công Thương (theo các doanh nghiệp trong ngành) về tỷ lệ sản lượng điện hợp đồng là 98% cho thủy điện vào năm 2024 so với 90% trong các năm trước. Chúng tôi hiện dự báo doanh thu năm 2024 là 10,2 nghìn tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo là 2,66 nghìn tỷ đồng.

KQKD quý 4 và năm 2023 của REE

Tỷ đồng

Q4 2022

Q4 2023

YoY

2022

 2023

YoY

% dự phóng 2023F

Doanh thu

3.070

2.065

-33%

9.372

8.570

-9%

89%

Cơ điện

1.159

573

-51%

2.816

2.653

-6%

86%

Cho thuê văn phòng & BĐS

263

248

-6%

1.037

1.049

1%

65%

Điện

1.557

1.237

-21%

5.365

4.801

-11%

101%

Nước 

90

8

-91%

154

67

-57%

43%

LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo

719

504

-30%

2.690

2.188

-19%

89%

Cơ điện

39

-76

N.M.

131

-9

-107%

N.M.

Cho thuê văn phòng & BĐS

116

141

21%

579

562

-3%

66%

Điện

482

384

-20%

1.666

1.315

-21%

107%

Nước 

91

62

-32%

339

324

-4%

95%

Khác

-10

-7

-35%

-25

-4

-83%

7%

Nguồn: REE, Vietcap

Powered by Froala Editor