REE - KHÔNG KN - Đặt mục tiêu khiêm tốn cho năm 2012 - Cập nhật ĐHCĐ

Phân tích doanh nghiệp
icon dot
2012-04-06T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Theo báo cáo của công ty, doanh thu năm tài chính 2011 đạt 1.810 tỷ đồng (+0,1% Y-o-Y) và lợi nhuận ròng đạt 514 tỷ đồng (+41,7% Y-o-Y). Trong đó, hoạt động đầu tư đóng góp 42% tổng lợi nhuận ròng.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags:
REE