REE [KHẢ QUAN +16.4%] - Doanh thu bất động sản, lợi nhuận M&E phục hồi bù đắp cho lợi nhuận thấp hơn từ mảng điện trong năm 2024 - Cập nhật
  • 2024-02-16T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi giảm 13% giá mục tiêu cho CTCP Cơ Điện Lạnh (REE) và hạ khuyến nghị từ MUA xuống KHẢ QUAN. 

- Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi đến từ dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 của chúng tôi thấp hơn 13%. Điều này chủ yếu do chúng tôi giảm 21%/10% dự báo tổng lợi nhuận giai đoạn 2024-2028F của chúng tôi đối với mảng điện/mảng cho thuê văn phòng của REE. 

- Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 sẽ tăng 5% YoY đạt 2,3 nghìn tỷ đồng, chủ yếu nhờ (1) lợi nhuận từ mảng bất động sản tăng mạnh, (2) lợi nhuận ròng từ mảng M&E đạt 141 tỷ đồng so với khoản lỗ ròng 9 tỷ đồng vào năm 2023 và (3) lợi nhuận từ mảng cho thuê văn phòng tăng 11% YoY nhờ tòa nhà E-town 6 đi vào hoạt động thương mại. Những yếu tố này bị ảnh hưởng bởi việc LNST sau lợi ích CĐTS từ mảng điện giảm 20% YoY, chủ yếu do lợi nhuận từ các nhà máy thủy điện thấp hơn. 

Powered by Froala Editor