QNS – Tăng trưởng lợi nhuận ổn định nhờ lợi nhuận mảng đường tăng mạnh trong năm 2023 – Báo cáo KQKD
  • 2024-01-29T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • QNS công bố KQKD năm 2023 với doanh thu đạt 10 nghìn tỷ đồng (+21% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 2,2 nghìn tỷ đồng (+70% YoY), lần lượt hoàn thành 95% và 107% dự báo năm 2023 của chúng tôi. Trong quý 4/2023, doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS lần lượt đạt 2,3 nghìn tỷ đồng (+17% YoY) và 654 tỷ đồng (53% YoY). Do lợi nhuận năm 2023 vượt dự báo của chúng tôi, nên chúng tôi nhận thấy tiềm năng tăng nhẹ, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
  • Lợi nhuận mảng đường tăng trong năm 2023 nhờ mức tăng mạnh trong giá cả và sản lượng. Theo QNS, sản lượng đường tăng 73% YoY trong năm 2023 do giá bán trung bình của QNS tăng 18% YoY, theo ước tính của chúng tôi. Giá đường và sản lượng tăng trưởng mạnh trong năm 2023 chủ yếu là do lo ngại dần tăng về tình trạng thiếu đường tại cả thị trường toàn cầu và trong nước, trong bối cảnh thời tiết El Niño khắc nghiệt tại Châu Á. Từ đó, biên lợi nhuận gộp mảng đường của QNS đã tăng 10,9 điểm % YoY trong năm 2023.
  • Doanh thu mảng sữa đậu nành giảm 7% YoY trong năm 2023 do tiêu thụ duy trì ở mức thấp. Sản lượng sữa đậu nành tại Việt Nam giảm 9% YoY trong năm 2023 và giảm 16% YoY xuống 55 triệu lít trong quý 4/2023. Mức giảm này chủ yếu do (1) ngành thức uống dinh dưỡng nhìn chung kém khả quan do kinh tế còn nhiều thách thức và (2) sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất sữa Việt Nam trên thị trường sữa thực vật. Theo ước tính của chúng tôi, giá vốn hàng bán (COGS) trên mỗi đơn vị sữa đậu nành tăng 3% YoY trong năm 2023 do chi phí nguyên liệu đầu vào cao hơn. Theo đó, biên lợi nhuận gộp của sữa đậu nành giảm 1,6 điểm % YoY xuống 39,1% trong năm 2023.
  • Mức tăng đáng chú ý trong lợi nhuận gộp khác chủ yếu đến từ mảng điện sinh khối với doanh thu tăng mạnh 50% YoY trong năm 2023. Mức tăng trưởng này được thúc đẩy nhờ khối lượng bã mía đầu vào tăng cao, được hỗ trợ bởi HĐKD đường hiệu quả.
  • Biên LN từ HĐKD của QNS tăng 5,1 điểm % YoY trong năm 2023, nhờ cải thiện hiệu quả chi phí trong HĐKD đường khi chi phí SG&A/doanh thu giảm 1,4 điểm % YoY. Lợi nhuận ngoài HĐKD, chủ yếu là từ tiền gửi ngân hàng, tăng gấp đôi YoY trong năm 2023 nhờ lãi suất huy động tốt hơn, tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận ròng 70% YoY.

KQKD quý 4 và năm 2023 của QNS

Tỷ đồng

Q4 2022

Q4 2023

YoY

QoQ

2022

2023

YoY

KQKD 2023/ dự báo 2023 của Vietcap

Doanh thu

1.944

2.274

17%

-8%

8.255

10.023

21%

95%

Sữa đậu nành

915

896

-2%

-21%

4.305

4.003

-7%

96%

Đường

523

911

74%

0%

1.973

4.038

105%

93%

Khác(1)

506

466

-8%

8%

1.978

1.982

0%

99%

Lợi nhuận gộp

586

904

54%

5%

2.459

3.357

37%

102%

Sữa đậu nành

336

303

-10%

-34%

1.752

1.563

-11%

93%

Đường

135

346

156%

11%

375

1.209

222%

97%

Khác(1)

115

255

123%

190%

332

585

76%

165%

LN từ HĐKD

339

603

78%

24%

1.359

2.159

59%

107%

LN ngoài HĐKD

159

132

-17%

73%

147

293

100%

117%

LNTT

498

735

47%

30%

1.505

2.452

63%

108%

LNST sau lợi ích CĐTS

429

654

53%

29%

1.287

2.189

70%

107%

 
 

Biên LN gộp

30,2%

39,8%29,8%

33,5%


 

  - Sữa đậu nành

36,8%

33,8%40,7%

39,1%


 

  - Đường

25,8%

38,0%19,0%

29,9%


 

Biên LN từ HĐKD

17,4%

26,5%16,5%

21,5%


 

Biên LN ròng

22,1%

28,8%

 

 

15,6%

21,8%

 

 

Nguồn: QNS, Vietcap dự báo; (1) bao gồm bia, bánh kẹo, nước khoáng và nhà máy điện sinh khối.

Powered by Froala Editor