QNS [KHẢ QUAN +17,6%] - Lợi nhuận trong năm 2024 giảm do lợi nhuận HĐKD đường giảm - Cập nhật
  • 2024-01-02T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi điều chỉnh tăng 18% giá mục tiêu lên 51.500 đồng/CP và nâng khuyến nghị từ PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG lên KHẢ QUAN.  

- Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu được thúc đẩy bởi việc điều chỉnh dự báo LNST sau lợi ích CĐTS lần lượt 24%/11%/-1% cho năm 2023/2024/2025, sau khi lợi nhuận của mảng kinh doanh đường trong 11 tháng đầu năm 2023 cao hơn dự kiến và cập nhật mô hình định giá từ giữa năm 2024 sang cuối năm 2024. 

- Chúng tôi dự báo doanh thu đường tăng mạnh 120% YoY trong năm 2023, bù đắp cho doanh thu sữa đậu nành giảm 3% YoY do nhu cầu thấp. Từ đó, chúng tôi dự báo tăng trưởng tổng doanh thu năm 2023 đạt 27% YoY. Chúng tôi kỳ vọng xu hướng đảo chiều vào năm 2024/2025 khi cho rằng doanh thu sữa đậu nành sẽ phục hồi và lợi nhuận sẽ tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào giảm, trong khi giá đường giảm do sản lượng dự kiến tăng.  


Powered by Froala Editor