PTB [MUA +20,0%] - Doanh thu cốt lõi năm 2024 vượt mức đỉnh năm 2021 - Cập nhật
  • 2024-03-26T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp
  • Chúng tôi điều chỉnh khuyến nghị cho PTB từ PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG lên MUA khi điều chỉnh tăng 22% giá mục tiêu lên 72.900 đồng/CP, chủ yếu do chúng tôi điều chỉnh tăng LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024/2025/2026 lần lượt 13%/9%/7% và tăng dự báo P/E mục tiêu tổng hợp cho năm 2024 từ 11,7x lên 12,5x. 
  • Chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận vì mảng xuất khẩu nội thất của PTB đang phục hồi mạnh hơn dự kiến và ban lãnh đạo kỳ vọng sẽ tiếp tục kinh doanh với Gigacloud - chủ sở hữu mới của Noble House Home Furnishing LLC. 
  • Chúng tôi kỳ vọng xuất khẩu nội thất quý 1/2024 sẽ tăng 15% YoY trong khi xuất khẩu đá đi ngang YoY. Chúng tôi dự báo doanh thu từ gỗ trong năm 2024 sẽ tăng 40% YoY và vượt mức đỉnh trong năm 2021 13%. Trong khi đó, chúng tôi dự báo doanh thu đá trong năm 2024 sẽ tăng 9% YoY từ mức cơ sở cao hơn của năm 2023 so với mảng gỗ. 

Powered by Froala Editor