PPC [KHẢ QUAN +18,9%] - Tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ sẽ thúc đẩy lợi suất cổ tức - Cập nhật
  • 2024-03-13T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi giảm 3% giá mục tiêu cho CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) xuống 14.900 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN. Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi phản ánh (1) mức định giá thấp hơn 5% đối với mảng phát điện độc lập của PPC, do chúng tôi giảm 3,6% dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 (tương ứng giảm -5,8%/-4,8%/-3,5%/-0,2% /-4,4% trong năm 2024/25/26/27/28), (2) định giá thấp hơn 1% đối với HND – công ty liên kết của PPC và (3) định giá thấp hơn 4% đối với QTP – công ty liên kết của PPC. 

- Chúng tôi giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 của PPC do chúng tôi giảm 5% thành phần cố định của giá PPA cho Phả Lại 1 trong giai đoạn 2024-2028. Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2024 của PPC tăng 68% lên 729 tỷ, nhờ (1) sản lượng điện thương phẩm tăng 32% YoY nhờ máy phát điện S6 của Phả Lại 2 được vận hành cả năm và (2) chi phí nguyên liệu trung bình giảm 9% YoY. 

- Chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EPS đạt 40% trong giai đoạn 2023-2026 nhờ (1) hiệu suất hoạt động cao hơn nhờ vận hành lại máy phát điện S6 của PPC từ tháng 9/2023, do tiêu thụ điện ở miền Bắc dự kiến ở mức cao, (2) giá CGM cao hơn, và (3) chi phí than giảm. 

- PPC có định giá hấp dẫn với (1) dự phóng P/E năm 2024 đạt 6,3 lần, thấp hơn 50% so với mức trung bình 4 năm của các công ty cùng ngành trong khu vực và (2) lợi suất cổ tức dự kiến ở mức cao. 


Powered by Froala Editor