PNJ - Việc các ngân hàng thương mại quốc doanh trực tiếp bán vàng miếng không có tác động đáng kể đến PNJ - Quan điểm ngành
  • 2024-06-20T00:00:00
  • Báo cáo ngành

Trong báo cáo quan điểm ngành này, chúng tôi xem xét tác động của giải pháp mới được thực hiện các ngân hàng thương mại quốc doanh đối với PNJ – nhà bán lẻ trang sức hàng đầu Việt Nam. Bắt đầu từ ngày 03/06/2024, các ngân hàng thương mại quốc doanh trực tiếp bán vàng miếng mang thương hiệu Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC, nhà sản xuất và phân phối vàng và trang sức vàng thuộc sở hữu Nhà nước hàng đầu Việt Nam), gọi tắt là ‘vàng miếng SJC’, cho khách hàng cá nhân. Kết quả trong những ngày đầu thực hiện cho thấy giải pháp này đã thành công trong việc giảm chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC và giá vàng quốc tế. Chênh lệch giá đã giảm xuống chỉ còn 10% vào ngày 07/06/2024 (gần với mức trung bình 17 năm là 7%) từ mức trung bình từ ngày 27/05/2024 đến ngày 31/05/2024 là 24%. Mặc dù những thành công ban đầu, giải pháp này phụ thuộc vào dự trữ vàng do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nắm giữ. Do đó, chúng tôi cho rằng giải pháp này là một giải pháp tạm thời hơn là một giải pháp bền vững.

Chúng tôi cho rằng việc sửa đổi Nghị định 24 về  hoạt động kinh  doanh vàng là cần thiết để có giải pháp bền vững hơn cho thị  trường vàng Việt  Nam trong dài hạn. Nghị định 24 được áp dụng từ năm 2012 đã  xác lập độc quyền  sản xuất vàng miếng cho SJC và độc quyền xuất nhập khẩu vàng  cho NHNN. Mặc dù  Nghị định đã giải quyết thành công các vấn đề của thị trường  vàng trong năm  2012, chúng tôi cho rằng Nghị định đã gây ra 2 vấn đề đáng kể  bao gồm (1) khan  hiếm nguồn cung vàng trong nước và (2) chênh lệch giá ngày  càng lớn giữa vàng  trong nước và vàng thế giới cũng như giữa vàng miếng SJC và  vàng miếng thương  hiệu khác ở Việt Nam. Một số sửa đổi được đề xuất bao gồm (1)  xóa bỏ tình trạng  độc quyền hiện do SJC nắm giữ trong sản xuất vàng miếng và  cho phép các doanh  nghiệp đủ điều kiện được sản xuất vàng miếng và (2) cho phép  các công ty nhập  khẩu vàng miếng. Chúng tôi tin rằng những đề xuất này có thể  giải quyết những  vấn đề về mặt cơ bản của thị trường trong nước (sự khan hiếm  nguồn cung vàng  trong nước và chênh lệch giá lớn) nếu được chấp thuận thực  hiện. Các cơ quan  quản lý vẫn chưa đưa ra bất kỳ định hướng rõ ràng nào để sửa  đổi nghị định.  

Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng việc các ngân hàng thương mại quốc doanh trực tiếp bán vàng miếng SJC không tác động đáng kể đến lợi nhuận của PNJ. Mảng bán lẻ là mảng đóng góp chính vào lợi nhuận gộp của PNJ, chiếm trung bình 96% lợi nhuận gộp của PNJ trong 3 năm qua. Ngoài ra, không có mối quan hệ nhân quả giữa giá vàng và biên lợi nhuận mảng bán lẻ của PNJ. Giá bán lẻ trang sức thời trang được xác định không chỉ bởi chi phí nguyên vật liệu mà còn bởi giá trị thương hiệu, thiết kế và dịch vụ giá trị gia tăng. Mặc dù vàng nguyên liệu chiếm khoảng 50% tổng giá vốn hàng bán của PNJ (theo PNJ), biên lợi nhuận gộp bán lẻ của PNJ vẫn ổn định qua các năm nhờ sức mạnh xác định giá bán mạnh. Ngoài ra, việc PNJ tích lũy vàng tồn kho hàng ngày giúp ổn định chi phí vàng nguyên liệu.

Powered by Froala Editor