PNJ [MUA +22,3%] - Duy trì mức tăng trưởng vượt trội trong bối cảnh sức tiêu thụ yếu - Cập nhật
  • 2024-03-13T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi điều chỉnh tăng 23% giá mục tiêu của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) và duy trì khuyến nghị MUA. Chúng tôi tin rằng PNJ đang ở vị thế tốt để dẫn đầu sự tăng trưởng của ngành cùng với sự phục hồi chi tiêu của tầng lớp trung-thượng lưu tại Việt Nam. 

- Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi là do chúng tôi điều chỉnh tăng 15% dự báo LNST tổng hợp giai đoạn 2024-2028. Mức tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi việc tăng giả định biên lợi nhuận gộp bán lẻ giai đoạn 2025-2028 của chúng tôi lên 20-30 điểm cơ bản mỗi năm. Chúng tôi cũng điều chỉnh giảm 1% tổng chi phí SG&A giai đoạn 2024-2028, nhờ kiểm soát chi phí tốt hơn dự kiến trong bối cảnh PNJ mở rộng mạnh mẽ trong giai đoạn tiêu thụ yếu trong năm 2023. 

- Về trung và dài hạn, chúng tôi dự đoán tầng lớp trung lưu ngày càng lớn dần tại Việt Nam sẽ ưa chuộng mua trang sức từ các thương hiệu uy tín hơn việc mua từ các cửa hàng nhỏ lẻ không có thương hiệu, vốn vẫn chiếm khoảng 67% thị trường trang sức Việt Nam vào năm 2022, theo nghiên cứu của chúng tôi. Do đó, chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) doanh thu bán lẻ là 16% trong giai đoạn 2023-2028, tương ứng với dự báo CAGR EPS giai đoạn 2023-2028 của chúng tôi cho PNJ là 16%. 

Powered by Froala Editor