PLX [KHẢ QUAN +12,4%] - Sản lượng phục hồi hỗ trợ lợi nhuận năm 2024 - Cập nhật
  • 2024-02-22T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

- Chúng tôi điều chỉnh giảm 2% giá mục tiêu xuống còn 37.000 đồng/cổ phiếu nhưng giữ nguyên khuyến nghị KHẢ QUAN cho Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX). Chúng tôi giảm giá mục tiêu chủ yếu do (1) chúng tôi điều chỉnh giảm 5,7% dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2024-2028 (tương ứng -8,8%/-6,8%/-5,0%/-4,4%/-4,7% cho các năm 2024/25/26/27/28), một phần được bù đắp bởi (2) lượng tiền mặt và đầu tư ngắn hạn cao hơn 8,4% so với dự kiến vào cuối quý 4/2023. LNST giảm là do chúng tôi nâng dự phóng tổng chi phí bán hàng & quản lý (SG&A) giai đoạn 2024-2028, ảnh hưởng nhiều hơn so với mức tăng nhẹ trong giả định lợi nhuận gộp/lít của chúng tôi. 

- Chúng tôi dự báo LNST báo cáo năm 2024 sẽ tăng 28% YoY lên 3,6 nghìn tỷ đồng do (1) sản lượng bán hàng trong nước tăng 4% YoY và (2) lợi nhuận gộp/lít tăng 4% YoY, được hỗ trợ bởi chi phí định mức tăng 3% trong cả năm (có hiệu lực vào đầu tháng 7/2023). 

- Chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) EPS báo cáo đạt 15% trong giai đoạn 2023-2028, nhờ PLX tận dụng đà tăng trưởng nhu cầu xăng dầu dự báo ở mức 4,1%/năm của Việt Nam trong giai đoạn 2023-2028 (theo Chính phủ), gấp 4 lần tốc độ tăng trưởng toàn cầu dự kiến của IEA.

Powered by Froala Editor