PLC - KHÔNG ĐÁNH GIÁ - Đáng theo dõi, một khi nền kinh tế phục hồi - Thăm doanh nghiệp

Phân tích doanh nghiệp
icon dot
2012-09-21T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Gần đây chúng tôi đã có chuyến thăm PLC. Công ty sản xuất dầu nhờn (chiếm 36% tổng doanh thu) cho ô tô và xe máy và bao gồm hai công ty con (do PLC nắm giữ 100% vốn điều lệ) sản xuất nhựa đường (38%) phục vụ xây dựng đường sá, và hóa chất (26%), sử dụng trong vật liệu xây dựng. Nguyên vật liệu hoàn toàn nhập khẩu. Năm 2012 là một năm khó khăn do nhu cầu tại các lĩnh vực công nghiệp sụt giảm mạnh khiến doanh thu và lợi nhuận suy yếu.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags:
PLC