PHR - KHÔNG KN - Thăm DN

Phân tích doanh nghiệp
icon dot
2010-10-19T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Sau diễn biến tăng tốc của giá cao su trong những tháng gần đây, chúng tôi đã thực hiện đi thăm các công ty sản xuất cao su trong nước để cập nhật tình hình hoạt động của các công ty này.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags:
PHR