Phân tích kỹ thuật - VN-Index tăng điểm sau phiên kiểm định hỗ trợ
  • 2024-05-08T00:00:00
  • Phân tích kỹ thuật
Dự báo ngày mai, với việc kiểm định thành công hỗ trợ MA50 ngày tại 1.245 điểm, chỉ số VN-Index có cơ hội kéo dài nhịp hồi phục lên vùng kháng cự tiếp theo tại 1.270-1.280 điểm. Khi đó, chỉ số VN30 sẽ kiểm định vùng đỉnh cũ quanh 1.300 điểm còn những VNSmallcap và HNX-Index sẽ kiểm định kháng cự MA50 để cải thiện tín hiệu xu hướng. Ngược lại, nếu VN-Index giảm trở lại và đóng cửa dưới mốc 1.245 điểm, đà hồi phục sẽ có khả năng đảo chiều.

Powered by Froala Editor