Phân tích kỹ thuật - VN-Index có thể cần kiểm định lại mốc 1.175 điểm
  • 2024-04-22T00:00:00
  • Phân tích kỹ thuật

Dự báo ngày mai, VN-Index sẽ có thêm những nỗ lực tăng để kiểm định kháng cự MA5 tại 1.195 điểm. Nếu lực cầu giá cao không có sự cải thiện, nhiều khả năng VN-Index sẽ thoái lui trở lại khi lượng cổ phiếu bắt đáy ngày T-2 về tài khoản giao dịch. Khi đó, nhiều khả năng VN-Index sẽ giảm để kiểm định lại đường MA200 tại 1.175 điểm một lần nữa. Sức mạnh của áp lực bán trong nhịp giảm này sẽ gợi mở khả năng giảm tiếp hay tạo cân bằng ngắn hạn của thị trường.

Powered by Froala Editor