Phân tích kỹ thuật - Tín hiệu ngắn hạn của VN30 chuyển Tiêu cực
  • 2024-03-11T00:00:00
  • Phân tích kỹ thuật

Dự báo ngày mai, VN-Index sẽ kiểm định hỗ trợ quan trọng của đường MA20 ngày tại 1.235 điểm. Chỉ số có thể có quán tính giảm qua hỗ trợ này, tuy nhiên nếu xung lực bán không mạnh, thể hiện qua sự mức thanh khoản không cao, lực mua phòng vệ tại hỗ trợ có thể sẽ xuất hiện và chiếm ưu thế trở lại. Khi đó, VN-Index có thể sẽ hồi phục từ hỗ trợ này với ngưỡng kháng cự nằm quanh vùng 1.250 điểm. Tín hiệu xu hướng ngắn hạn sẽ xấu hơn nếu hỗ trợ 1.235 điểm bị vi phạm.

Powered by Froala Editor