Phân tích kỹ thuật - Tín hiệu ngắn hạn chuyển biến xấu
  • 2024-06-14T00:00:00
  • Phân tích kỹ thuật

Dự báo trong phiên tới, ngưỡng hỗ trợ MA20 tại 1.280 có thể thúc đẩy nhịp hồi phục ngắn hạn cho VN-Index lên kháng cự MA5, MA10 tại 1.287-1.292 điểm. Tuy nhiên, với tín hiệu đảo chiều mạnh dạng Evening Star tại vùng 1.300 điểm, nhiều khả năng sau đó VN-Index sẽ có một nhịp điều chỉnh giảm kéo dài khoảng 2-4 tuần. Đối với kịch bản này, ngưỡng hỗ trung hạn gần nhất là đường MA50 tại 1.255 điểm và xa hơn là MA200 tại 1.190 điểm.

Powered by Froala Editor