Phân tích kỹ thuật 30-08-2011 Chốt lời 15% cho SSI / VNI & HNX: Vẫn dự báo TĂNG

Phân tích kỹ thuật
icon dot
2011-08-30T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Xu hướng VNIndex & HNXIndex: VNI & HNX đã có phiên tăng điểm ấn tượng trong hôm nay và đóng cửa tại mức 419,26 và 72,56. Cả hai chỉ số đã chạm ngưỡng mục tiêu của chúng tôi là 420 và 71,5. Xu hướng hiện tại vẫn tích cực. Tuy nhiên, chúng tôi dự báo thị trường sẽ điều chỉnh trong 1 hoặc 2 ngày tới và sau đó sẽ tăng lên đến mốc 76 và 440 trong 2 tuần tiếp theo.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags: