Phân tích kỹ thuật - 21-07-2011 VNI & HNX: chưa xác định được đáy ngắn hạn trong hôm nay

Phân tích kỹ thuật
icon dot
2011-07-22T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Xu hướng VNIndex & HNXIndex: VNI đã kiểm tra ngưỡng 417 trong hôm nay nhưng không thành công và cuối cùng đóng cửa tại 413. Dự báo xu hướng ngắn hạn vẫn GIẢM.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags: