Phân tích kỹ thuật 16-08-2011 Giao dịch trong phạm vi dự báo: Chờ tín tín hiệu MUA ngắn hạn

Phân tích kỹ thuật
icon dot
2011-08-16T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Xu hướng VNIndex & HNXIndex: Ngưỡng kích hoạt tín hiệu MUA cho Vnindex vẫn là 393. Ngưỡng kích hoạt tín hiệu MUA cho HNXindex giảm xuống 67,5.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags: