Phân tích kỹ thuật 12-08-2011 VÀNG: Chốt lời ngắn hạn

Phân tích kỹ thuật
icon dot
2011-08-12T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Xu hướng VNIndex & HNXIndex: Quan điểm của chúng tôi vẫn không thay đổi. Cả hai chỉ số cần đóng cửa trên mức 395 và 68,90 mới có thể xuất hiện tín hiệu MUA.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags: