Phân tích kỹ thuật 11-08-2011 Dự báo kỹ thuật ngắn hạn: Chứng khoán GIẢM/Vàng TĂNG

Phân tích kỹ thuật
icon dot
2011-08-12T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Xu hướng VNIndex & HNXIndex: Dự báo xu hướng ngắn hạn cho VNI & HNX vẫn GIẢM. VNIndex đang cố gắng hồi phục ngưỡng 380 và đóng cửa ở 384,44. Tuy nhiên, cả hai chỉ số cần đóng cửa trên mức 395 và 68,90 mới có thể giảm bớt áp lực lên thị trường.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags: