Phân tích kỹ thuật 05-09 -2011 VNI & HNX: điều chỉnh nhưng vẫn duy trì xu hướng TĂNG

Phân tích kỹ thuật
icon dot
2011-09-06T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Xu hướng VNIndex & HNXIndex: VNIndex đóng cửa tăng nhẹ trong hôm nay. Chúng tôi vẫn dự báo xu hướng TĂNG cho cả hai chỉ số nhưng đây là thời điểm để thị trường củng cố quanh mức này. Hiện tại chúng tôi sẽ không khuyến nghị mua thêm cổ phiếu vì tỷ suất lợi nhuận có thể không hấp dẫn.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags: