PGS - MUA - Tăng trưởng nhờ dòng sản phẩm mới CNG - Báo Cáo chi tiết

Phân tích doanh nghiệp
icon dot
2011-04-27T00:00:00
Xem Báo CáoXem Báo Cáo
Tăng trưởng nhờ dòng sản phẩm mới CNG: Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng miền Nam (HNX: PGS) là một trong những công ty kinh doanh khí hóa lỏng hàng đầu Việt Nam, với thị phần chiếm khoảng 29% tại khu vực phía Nam.
Liên hệ chúng tôi để xem thêm báo cáo:(+84) 2 8888 2 6868
Tags:
PGS